Dobrobit šuma

Tara Foto: Predrag Kostin divlja_srbija

Poslednja decenija je zabeležena kao do sada najtoplija i cela planeta se suočava sa klimatskom krizom neviđenih razmera. Ako ne napravimo značajne i brze promene, može samo doći do nastavaka rasta globalnih temperatura, topljenje ledenih kapa i brzog krčenja šuma.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 21. mart Međunarodnim danom šuma, koji se od 2012. godine obeležava da bi se podigla svest o značaju svih vrsta šuma. Zemlje se podstiču da preduzmu lokalne, nacionalne i međunarodne napore da organizuju aktivnosti koje uključuju šume i drveće, kao što su kampanje sadnje drveća.

Ovaj ekološki dan skreće pažnju na šume kao jedno od ključnih rešenja za zaustavljanje globalnog zagrevanja. Šume mogu da apsorbuju 2,6 milijardi tona CO₂ svake godine. Iako ovo samo po sebi nije dovoljno za rešavanje klimatskih promena, šume su nam neophodne kao izvor hrane, zbog fizičkog i mentalnog zdravlja i kao izvor zdravog balansa CO₂ u atmosferi.

Šume pokrivaju oko 30% kopnenog područja Zemlje. Više od 90 odsto svetskih šuma prirodno su se regenerisale.

Svake godine raskrčuje se oko 18 miliona hektara šuma, što odgovara veličini Engleske i Velsa. U narednih 40 godina moguće je da nestane prostor pod šumama koji je veličine Evrope. Kada sagledamo navedene činjenice, možemo zaključiti da je situacija u pogledu krčenja šuma veoma
alarmantna.

Kao glavni pokretač krčenja šuma u ​​svim regionima osim u Evropi, smatra se poljoprivreda. Tu se misli na proširenje obradivih površina zajedno sa ispašom stoke. U Evropi izazov predstavljaju urbana ekspanzija i razvoj gradova. Prema poslednjim podacima na krčenje šuma najviše utiču obradive površine sa 50%, ispaša stoke sa 38% i urbanizacija sa 6%.

Najveći gubitak šuma zbog pretvaranja u obradive površine beleži se u ​​Africi i Aziji, čime je više od 75 procenata površina pod šumama izgubljeno.

Ulaganje u šume i šumarstvo predstavlja ulaganje u ljude i njihovu egzistenciju, posebno na seosko stanovništvo, mlade i žene. Oko 1,6 milijardi ljudi – uključujući više od 2.000 autohtonih kultura – za život zavisi od šuma.

Šume su biološki najraznovrsniji ekosistemi na kopnu, dom za više od 80% kopnenih vrsta životinja, biljaka i insekata. Oni takođe pružaju sklonište, posao i sigurnost zajednicama koje zavise od šuma.

Razmislimo koliko benefita mogu da pruže šume nama kao pojedincima.

Istraživanje objavljeno od strane Evropskog šumarskog instituta u Bonu je pokazalo da su posete divljim šumskim prostranstvima u severnoj Rajni doprinele očuvanju mentalnog zdravlja mnogih Nemaca tokom pandemije. Trend Waldeinsamkeit (“samoća u šumi”) postao je izuzetno popularan. Ova aktivnost podrazumeva boravak u šumi, gde svako u samoći može podeliti svoje misli sa prirodom.

Ovogodišnji moto proslave Svetskog dana šuma je Zdrave šume za zdrave ljude!

Da zaključimo koje su dobrobiti šuma

  • Šume su vitalni izvor hrane
  • Šume su prirodne apoteke
  • Zdrave šume nas štite od bolesti
  • Šume podstiču naše mentalno i fizičko zdravlje
  • Šume igraju centralnu ulogu u borbi protiv najveće zdravstvene pretnje sa kojom se čovečanstvo suočava: klimatskih promena
  • Šume su ugrožene i potrebna im je naša pomoć

Šume proizvode kiseonik, apsorbuju CO₂ i zadržavaju vodu u tlu. One su dom mnogim biljnim i životinjskim vrstama, čime doprinose održavanju biodiverziteta. Obzirom na sve svoje benefite po planetu, ekosistem i čoveka, očuvanje šuma i njihovo održivo upravljanje je od izuzetne važnosti za sve nas.

Pogledaj zanimljiv interaktivni video.

Objavljeno: