odrzivi razvoj

Održivi razvoj je razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjice, ne dovodeći u pitanje sposobnost budućih generacija da zadovolje vlastite potrebe.

odrzivost.rs

U korporativnom svetu, održivi razvoj podrazumeva sposobnost da kompanije u svom poslovanju obezbede harmonizaciju ekonomskih, socijalnih i ekoloških aspekata

Učitaj još