Međunarodni dan zaštite od buke: Evo kako možete da se zaštitite i poboljšate kvalitet života

Foto: Dyson / Ferrari / Profimedia

Dok uživate u tišini, uz zvukove ptičica sa grana, i tekuće vode koja polako struji ispred vas, i mislite da ste napokon „sami sa svojim mislima“, odsečan zvuk sirena, škripanje guma, kao i zvuk mašina koje baš u tom trenutku nešto rade, brzo vas vraćaju u realnost. I dok se danas nekolicina ljudi bori za zaštitu životne sredine, jedan segment je često zaboravljen, a to je kako buka utiče na okruženje, kao i ljude.

Upravo ovom temom se bavio projekat SENVIBE koji je baziran na sam uticaj buke, a činjenica je da po pitanju ovog segmenta nije ostvaren napredak, te je podizanje svesti o ovoj oblasti apsolutno neophodno. Najpre su potrebna strateška ulaganja, unapređivanja, kao i investicije.

Uticaj buke na život

Iako u prvi mah, jačina zvuka ne deluje veoma alarmantno, samo se setite koliko vas može iznervirati kada usred noći čujete kapanje vode sa slavine. Dovoljno je da poremećaj sna postane hroničan, usled čega su štetni efekti na zdravlje veliki. Sledeće činjenice govore o tome kako buka utiče na ljude:

– Buka može izazvati oštećenje sluha, smetnje u komunikaciji, umor i smanjenje produktivnosti rada;

– Prolongirana izloženost jakoj buci može dovesti do trajnog oštećenja sluha;

– Industrijska buka može negativno uticati na kvalitet života pojedinaca.

Čak i zvuk koji nije štetan po zdravlje, može biti i te kako posledičan, budući da može izazvati ljutnju, bes, pa i veliku agresiju. Brojna istraživanja pokazuju da je impulsivna buka više uznemirujuća od kontinuirane buke. Iako vas određena buka neće probuditi, vaš mozak je u tom trenutku registruje, što znači da vam se kvalitet sna već poremetio, pa nije ni čudo što se budite umorni, a da ni sami ne znate zašto.

„Želim samo malo mira i tišine“, koliko puta ste i sami izgovorili poznatu rečenicu. Kako bi razmišljali trezveno, i razumno, tišina je jednostavno neophodna za naš mozak, kao što je mnogima potrebna ujutru kafa kako bi „došli sebi“.

Rad u bučnom okruženju

Situacija se svakako pogoršava što je zvuk jači, te industrijski zvuk može i te kako uticati na radno okruženje, ali može poremetiti i kvalitet života svakog pojedinca.

Ipak, zaštita od velike buke svakog pojedinca je i te kako neophodna, i ona se može izvršiti na više načina.

– Inženjerske metode: Smanjenje buke pre nego što se ona uvede u radno okruženje;

– Tehnološke promene: Promena mašina ili procesa može značajno poboljšati kvalitet proizvoda i produktivnost;

– Lična zaštita: Korišćenje zaštitne opreme, kao što su slušalice ili čepići za uši.

Buku je neophodno meriti i beležiti, kako bi se mogla izvršiti kontrola u skladu sa tim i mere koje će služiti za zaštitu radnika.

Zakon takođe ništa nije prepustio slučaju kada je buka u pitanju, te postoji pravilnik na osnovu kojeg se radnik može zaštititi od jakih zvukova koji su štetni po zdravlje.

Zdravlje

Buka je jedan od glavnih faktora gubitka sluha, i to se odnosi na 466 miliona ljudi širom sveta koji žive sa umerenim do teškim gubitkom sluha. Kako istraživanja pokazuju, mladi su sve više izloženi riziku, budući da njihove svakodnevne aktivnosti uglavnom uključuju muziku. U stvari, SZO procenjuje da je 1,1 milijarda mladih (uzrasta od 12-35 godina) u opasnosti od gubitka sluha zbog izlaganja buci u rekreativnim okruženjima.

Glavna svrha Međunarodnog dana svesti o buci je da ljudi preduzmu sve potrebne mere kako bi sprečili da dođe do gubitka sluha, koji je u tom slučaju trajan, i to vrlo jednostavnim koracima.

Svakodnevne aktivnosti uglavnom uključuju buku koja nije štetna po zdravlje pojedinaca, ali pak, to nije uvek slučaj. Često se dešava da je mnogima zvuk dolaska voza, ili rad određenih aparata iritantan, a razlog je jasan, pak, i slušanje muzike preko slušalica može biti izuzetno štetno.

Tri načina kako da se zaštitite:

  1. Čepovi za uši.
  2. Godišnji pregled kod doktora.
  3. Korišćenje slušalica koje izoluju zvuk okoline.
Objavljeno: