U čemu se krije snaga korporativnog volonterizma?

volonterizam Foto: Shutterstock

Prvi obrisi volontiranja beleže se još u srednjem veku u Britaniji, kada je postojala potreba da se pomogne siromašnima i bolesnima, dok se u 19. veku javljaju prvi organizovani oblici volonterizma.

U osnovi, volontiranje predstavlja čin nesebičnog davanja pomoći nečemu u što verujemo, bez ikakve nadoknade.

Bilo da ste volonter u oblasti životne sredine, razvoja lokalne zajednice, zdravlja, osnaživanja žena ili pak rada sa decom i mladima, kao srž volonterizma ostaje činjenica da „volonter nije onaj koji ima vremena, već onaj koji ima srce“.

Kroz bilo koji oblik volontiranja, čovek stiče samopouzdanje, pravi promenu, deo je zajednice, uči nove veštine, prihvata nove izazove, i za kraj, ali ne i manje bitno – oseća se dobro zbog toga što aktivno doprinosi ostvarenju za društvo pozitivnih ciljeva.

Potreba za volontiranjem odavno se vezuje i za kompanije, koje zajedno sa zaposlenima uzimaju učešća u kreiranju bolje životne sredine za sve. Tako, dolazimo do polja „korporativnog volontiranja“, kao inicijative podržane na radnom mestu, koja pruža podršku i resurse zaposlenima, koji žele da volontiraju u svojoj lokalnoj zajednici.

Zašto je važno da se volonterizam implementira i na nivou korporacija?

Ulaganjem u zajednicu volontiranjem zaposlenih kompanije, osim razvoja filantropije, ostvaruje se pozitivan uticaj i zajednička vrednost za jačanje tima, razvojem osećaja pripadnosti i lojalnosti, što direktno jača imidž kompanije, a samim tim i njenu vrednost na tržištu kao poslodavca, poslovnog partnera, zatim razlikuje je od konkurencije u zajednici u kojoj posluje, što pored reputacije indirektno ima uticaj i na profitabilnost.

Pored toga, implementacija programa poput korporativnog volonterizma može dugoročno nagraditi kompanije lojalnim kupcima, klijentima i zaposlenima i stalnim unapređenjem odnosa sa zajednicom u kojoj posluje.

Benefiti koje kompanije stiču su sledeći:

– zaposleni su pet puta više angažovani u kompanijama sa programima volonterskog rada zaposlenih;
– 81 odsto milenijalaca veruje da bi korporacije trebalo da praktikuju društveno odgovorno
poslovanje i podržavaju građanstvo;
– potrošači preferiraju društvene i ekološki svesne brendove;
– 55 odsto zaposlenih bira društveno svesne kompanije umesto brendova usmerenih na profit;
– unapređenje timskog duha, empatije i lojalnosti zaposlenih i
– jačanje saradnje sa lokalnom zajednicom i širenje mreže partnera.

Korporativno volontiranje takođe je postalo neizostavni deo strategija korporativne društvene odgovornosti. Dakle, kada zaposleni doniraju svoje vreme i veštine u dobrovoljnim društvenim aktivnostima, pored benefita za ciljnu grupu kojoj je volontiranje namenjeno, ono volonterima omogućava da poboljšaju svoju reputaciju, unaprede timski duh i dodatno učvrste međusobno poverenje i povezanost.

Koje tačno benefite imaju zaposleni?

– programi korporativnog volontiranja pružaju osećaj dodatne svrhe izvan njihove uloge u kompaniji;
– podižu samopouzdanje;
– stimulišu inovativno razmišljanje;- podižu zadovoljenje i motivaciju zbog korisnog rada i
– pruža interakciju na drugačiji način, van radnog mesta u situacijama koje mogu da poboljšavaju profesionalne odnose.

Kakva je situacija u svetu, a kakva kod nas?

Danas je volonterizam širom sveta prihvaćen kao važan resurs za sprovođenje društvenih promena.

Prema istraživanju američke dobrotvorne organizacije, 71 odsto anketiranih zaposlenih kaže da je „imperativ ili veoma važno raditi tamo gde kultura podržava davanje i volontiranje“, dok 86 odsto korporativnih lidera veruje da zaposleni očekuju od njih da pruže prilike za angažovanje u zajednici.

U našoj zemlji razvoj volonterizma nije dovoljno razvijen, ali postoje i kompanije koje predstavljaju primere dobre prakse.

Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv već 10 godina dodeljuju Nacionalnu nagradu za volontiranje, sa ciljem prepoznavanja i promocije pojedinaca, organizacija i kompanija koji ulažu resurse, vreme i veštine u unapređenje lokalne zajednice.

Kompanija Manpower doo Beograd ponela je Nagradu za najbolji program korporativnog volontiranja u 2020. godini za program #PodržiDobro – ManpowerGroup koji je prvenstveno bio usmeren na osnaživanje teže zapošljivih grupa – osoba sa invaliditetom, mladih bez roditeljskog staranja i nezaposlenih osoba starosti preko 50 godina sa ciljem njihovog lakšeg zapošljavanja. Više od polovine zaposlenih u kompaniji bilo je uključeno u aktivnosti programa, a ukupan broj volonterskih sati tokom 2020. godine, iznosio je preko 260 sati.

Kompanija NIS, kao jedna od vodećih društveno odgovornih kompanija u zemlji, pored podrške projektima koji su od šireg društvenog značaja, takođe podstiče volonterizam zaposlenih. U skladu sa tim, 2018. godine je i formalno osnovan „Klub volontera“ kompanije NIS koji do sada broji više od 1650 članova koji su do sada realizovali preko 60 volonterskih akcija.

Aktivnosti korporativnog volonterizma NIS-a usmerene su na socijalno ugrožene kategorije, deci i omladini, pružanje podrške razvoju zajednice u različitim segmentima, kao i zaštita životne sredine.

Jedan od fokusa njegove aktivnosti usmeren je na ekologiju i jačanje svesti o značaju očuvanja životne sredine, kao jednog od osnovnih ciljeva održivog razvoja. Tako je pod sloganom „Ekološko vaspitanje, zdravo odrastanje!“ sproveden ciklus edukativnih radionica u osnovnim školama širom Srbije, koji je NIS realizovao u partnerstvu sa udruženjem „Čepom do osmeha“. Vredni volonteri NIS-a su u prethodnom periodu bili angažovani i na čišćenju priobalja Save, izletišta na Fruškoj gori, uklanjanju otpada sa priobalja reke Tamiš, čišćenju prostora Petrovaradinske tvrđave, kao i uređenju Ade Huje.

Kakva je situacija u regionu?

Kada je reč o korporativnom volonterizmu u regionu, dobar primer stiže iz Hrvatske.

Naime, Kompanija Deloitte je razvila program mikrovolontiranja koji obuhvata platformu putem koje neprofitne organizacije mogu prijaviti male izazove (projekte ili pitanja) koji se mogu rešiti u roku od 3 minuta do 3 sata.

Zaposleni kao volonteri svojim veštinama, znanjem i iskustvom rešavaju izazove u potpunosti online, a izazovi obuhvataju pitanja iz različitih područja rada kao što su finansije, strateško planiranje, rad sa ljudima, marketing, istraživanja, upravljanje projektima.

Da rezimiramo, korporativni volonterizam izgrađuje, povezuje i jača kompanije, zaposlene i zajednicu. Upravo zato, važno je da svaka kompanija prepozna značaj korporativnog volonterizma i bez obzira na svoju veličinu ili broj zaposlenih, animira svoje zaposlene da se dobrovoljno angažuju za dobrobit zajednice, kao i da im pruži svu potrebnu podršku u ostvarenju volonterskih ciljeva i inicijativa.

Objavljeno: