Svetski dan humanitarnih radnika

Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

Svetski dan humanitaraca obeležava se 19. avgusta, na inicijativu Ujedinjenih nacija.

Ovogodišnji Svetski humanitarni dan podseća nas na potrebu da se prepozna važnost globalnog humanitarnog rada i pružanja lokalne neposredne pomoći svakome kome je ona potrebna.

Današnji svet karakterišu rekordno velike humanitarne potrebe širom sveta, ali je veoma važno naglasiti da kad god i gde god su ljudi u nevolji, ima drugih koji će im pomoći.

Humanitarni radnici su u svakoj krizi najveća podrška na koju ugroženi računaju, a svoju nesebičnu pomoć pružaju kako bi drugima ublažili patnju i doneli nadu, iako su i sami najčešće pogođeni krizom.

Na svetu ima na hiljade volontera i profesionalaca koji ljudima, pogođenih krizom, pružaju hitnu zdravstvenu negu, smeštaj, hranu, zaštitu, vodu, a vođeni su samo najčistijim idealom humanizma.

Prema poslednjim podacima iz jula 2023. godine, ukupno 363 miliona ljudi širom sveta traži hitnu pomoć i zaštitu, što je povećanje od 24 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Procene pokazuju da je potrebno 55,2 milijarde američkih dolara da bi se pružila pomoć i zaštita za 248 miliona najugroženijih, koji su obuhvaćeni planovima UN-a i partnerskih organizacija.

Najstarija humanitarna organizacija u našoj zemlji je Srpsko društvo Crvenog krsta, osnovano je 1876. godine u Beogradu i svrstava se u prvih 15 nacionalnih društava Crvenog krsta u svetu.

Volonteri, članovi i zaposleni Crvenog krsta ne pružaju samo direktnu pomoć pojedincima, već i putem telefona, kroz različite programe i usluge posredstvom kojih dolaze do velikog broja ljudi kojima je pomoć najneophodnija.

Humanitarce ne susrećemo samo po asocijacijama ili organizacijama poput Crvenog krsta. Primer organizovanih volonterskih, filantropskih i humanitarnih akcija možemo videti na primeru kompanije NIS. Klub Volontera u okviru NIS-a, koji broji sada više od 1.900 članova, postoji već pet godina. Vredni volonteri su do sada učestvovali u više od 70 volonterskih akcija, čime su donirali više od 6.000 volonterskih sati. Uređivali su brojne zdravstvene i ustanove socijalne zaštite, zelene površine i izletišta, pošumljavali i čistili različite lokalitete, dopremali vodu i različite potrepštine osetljivim članovima naše zajednice, realizovali su edukativne radionice i slično.

Takođe, u NIS-u je tokom prošle godine osnovan i Klub dobrovoljnih davaoca krvi Jedinstvene sindikalne organizacije NIS a.d. Novi Sad. U saradnji sa različitim nadležnim transfuziološkim službama, a zahvaljujući humanosti i solidarnosti zaposlenih u kompaniji, samo od početka ove godine prikupljena je 401 jedinica krvi, čime je pružena značajna podrška u stvaranju stabilnih rezervi krvi.

Iako iz godine u godinu rastu izazovi za humanitarne radnike, širom sveta raste i potreba za humanitarnom pomoći. Međunarodne humanitarne organizacije se danas suočavaju sa narastajućim globalnim problemima kao što su klimatske promene, nedostatak vode i hrane, finansijske krize, glad i siromaštvo…

Objavljeno: