Zdravlje za sve

zdravlje Foto: World Health Organization

Zemlje sveta je, pre tačno 75 godina, ujedinio jedan isti stav – dobro zdravlje zaslužuju svi! Ovogodišnji slogan Svetskog dana zdravlja, koji obeležavamo 7. aprila, je „Zdravlje za sve“, a podrazumeva dobro zdravlje, ispunjen život u mirnom, prosperitetnom i održivom svetu.

Svetska zdravstvena organizacija (WHO), „globalni čuvar javnog zdravlja“, osnovana je 1948. godine sa ciljem da promoviše zdravlje, očuva svet bezbednim i pomogne ranjivim kategorijama društva. Ovo je osnovno ljudsko pravo i svako mora da ima pristup zdravstvenim uslugama bez finansijskih poteškoća.

Sa druge strane, podaci pokazuju da 30 odsto svetske populacije nije u mogućnosti da pristupi osnovnim zdravstvenim uslugama jer u mnogim nerazvijenim zemljama ulaganje u zdravstvo je i dalje na niskom nivou.

A kako da zdravlje zaista bude svima jednako dostupno? Ključ za rešenje ovog problema je kod pojedinaca i zajednica koje imaju pristup visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama kako bi mogli da brinu o svom zdravlju i zdravlju svojih porodica, kao i
kod kvalifikovanih zdravstvenih radnika koji pružaju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i negu stanovništvu. Veliku ulogu imaju i kreatori politike posvećeni ulaganju u univerzalnu zdravstvenu pokrivenost.

Zbog svega navedenog Svetska zdravstvena organizacija svim državama preporučuje da što više ulažu u jake zdravstvene sisteme i zdravo životno okruženje, kako bi svaki pojedinac mogao lakše da ostvari svoja prava i živi u zdravom okruženju i kako bi se popravilo zdravstveno stanje građana.

Ovom cilju pridružuju se i mnoge kompanije, koje naročito u poslednjih nekoliko godina ulažu u emocionalno, psihičko i fizičko zdravlje.

Tako se globalna inicijativa Nestlé for Healthier Kids odvija u više od 80 zemalja širom sveta u cilju obrazovanja dece u osnovnim školama o važnosti pravilne ishrane i bavljenja fizičkom aktivnošću. U Srbiji, taj projekat je poznatiji pod imenom ZdravoRastimo, Vrtim Zdravi Film u Hrvatskoj, i kao Zdravo u Bosni i Hercegovini.

Svakog dana se suočavamo sa zdravstvenim izazovima i u našoj zemlji. Važno je da ih prepoznajemo i da imamo podršku i javnog i privatnog sektora.

Primera radi privatne IT kompanije imaju svoje velnes programe kao i programe za podršku mentalnom zdravlju zaposlenih. Mnoge kompanije poput Comtrade su bile aktivne pri širenju svesti o značaju masovne imunizacije kod svojih zaposlenih.

U cilju praćenja potreba lokalnog stanovništva kao i u cilju podrške državi u sprovođenju nacionalnih prioriteta kao što je natalitet, mnoge kompanije su svoje resurse usmerile u ovu oblast.

Jedna od društveno odgovornih kompanija koje ulažu u javno zdravlje je i kompanija NIS, koja je i nagrađena za kampanju „Da se nove nade rode“, kojom je u javnosti doprinela jačanju svesti o važnosti očuvanja reproduktivnog zdravlja i povećanja nataliteta. Tokom kampanje „Da se nove nade rode“, takođe NIS je ukupno podržao 40 zdravstvenih ustanova u više od 30 gradova i opština u našoj zemlji.

NIS-ova kampanja „Da se nove nade rode“ inicirana je prošlogodišnjim ciklusom programa „Zajednici zajedno“ koji kompanija sprovodi već 15 godina zaredom u saradnji sa partnerskim gradovima i opštinama širom Srbije. Sredstva u iznosu od 118,5 miliona dinara u okviru programa „Zajednici zajedno“ usmerena su na nabavku specijalizovane medicinske opreme i opremanje zdravstvenih ustanova na svim nivoima zdravstvene zaštite koje se bave reproduktivnim zdravljem u cilju blagovremene dijagnostike i lečenja, kao i na sufinansiranje troškova parovima u procesu vantelesne oplodnje.

Pod okriljem kampanje „Da se nove nade rode“ kompanija je pružila podršku i porodilištima u manje razvijenim opštinama na jugu i istoku Srbije, tako što je za osam porodilišta obezbedila sredstva za nabavku neophodne medicinske opreme. Za kraj kampanje, NIS je darovao i 225 vrednih poklon paketa, kako bi poželeo dobrodošlicu za po 15 prvorođenih beba u 2023. godini u 15 porodilišta u Srbiji.

Uostalom, uspeh jedne kompanije meri se i ulaganjem u zajednicu, a jasno je da brendovi i veliki poslovni sistemi mogu značajno da doprinesu pozitivnim promenama.

Objavljeno: