I Srbija je na „mapi“ SDG ciljeva: Dan posvećen Ciljevima održivog razvoj

Foto: Shutterstock.com

25. septembra se obeležava (SDG Flag Day), koji ima za cilj da promoviše ideje i aktivnosti održivog razvoja i da podigne svest u društvu, širom planete.

Inače, Ciljeve održivog razvoja su, kao program i zamisao, pokrenule Ujedinjene nacije (UN) još 2015. godine, a jedna od ključnih stavki tada je glasila: „Prosperitet mira i uživanja među ljudima, do 2030. godine“.

Dan posvećen ovim idejama, poznat kao SDG Flag Day, svetlost dana je ugledao 2019.

Nakon osam godina od pokretanja inicijalne ideje, kada smo praktično na pola puta do realizacije ciljeva, prirodno je da zastanemo i zapitamo se:

„Dokle smo stigli? Kako napredujemo? Da li kao društvo u celini, ali i kao pojedinci, zaista vodimo računa o planeti na kojoj živimo – jedinoj koju imamo?“.

Zanimljivo je da ovaj projekat, osnovan od strane UN, ima veoma neobičnu adresu, a ona glasi: Zemlja (eng. Earth). Slobodno možemo reći da je to naša zajednička, jedinstvena adresa, i ujedno najvažnija, premda smo u periodu od 18. do 19. septembra tekuće godine nakratko “otputovali” do jedne konkretnije lokacije – Njujorka.

Tamo je upriličen Samit o SDG, odnosno o Samit o Ciljevima održivog razvoja za 2023. godinu. Ovaj skup je, ujedno, označio i početak nove faze ubrzanog napretka ka Ciljevima održivog razvoja sa političkim smernicama na visokom nivou – o transformativnim i ubrzanim akcijama koje se vode do 2030. godine.

Samit, koji je sazvao Antonio Gutereš, predsednik Generalne skupštine UN, označio je, kako smo prethodno pomenuli, polovinu pređenog puta do roka postavljenog za postizanje Agende 2030 i Ciljeva održivog razvoja. Jedan od važnijih zaključaka Samita jeste da je iznova probuđen entuzijazam za ostvarenje zadatih ciljeva.

„SDG Samit u septembru mora biti trenutak ujedinjenja, tako da pružimo ponovni zamah i ubrzane akcije za dostizanje Ciljeva održivog razvoja“, rekao je nedavno Gutereš.

Ono što je posebno istaknuto na Samitu, jeste činjenica da je održivi razvoj, kao pojam, zapravo način života koji treba da sledimo sada i ubuduće, ako želimo bolju sutrašnjicu.

„Opstanak naših društava i naše zajedničke planete zavisi od održivijeg sveta. To je pomalo i žongliranje, jer se u vazduhu istovremeno moraju držati tri različite lopte: ekonomski rast, socijalno uključivanje i zaštita životne sredine. Ako jedno od to troje padne na zemlju, performans je završen. Ekonomija bi, na primer, mogla brzo da raste – ali samo u slučaju da se smanji siromaštvo među ljudima i da se ne potroše svi prirodni resursi. Tamo gde je razvoj održiv, svako ima pristup dostojanstvenom radu, kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju. Korišćenjem prirodnih resursa izbegavaju se zagađenje i trajni gubici životne sredine. Izbor javnih politika osigurava da niko ne bude zaostavljen zbog nedostataka ili diskriminacije“, konstatovano je prethodnih dana u Njujorku.

Ono što je značajno i za Srbiju, kao ekonomiju u razvoju, jeste da UN zajedno s partnerima u našoj zemlji, konkretno 20 agencija, fondova i programa, radi na implementaciji 17 međupovezanih i ambicioznih ciljeva kako bi podržali brži napredak prioriteta državnog razvoja.

Objavljeno: